ඉහළ ප්රත්යාස්ථ තොග

20200703171114771

සීමාසහිත ෂෙජියැං ගුඕසිං මැෂිනරි සමාගම, අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසායයක් වන අතර එය සුප්‍රසිද්ධ "චයිනා නූතන ආර්ථික ප්‍රකාර නගරය" වන වෙන්ෂෝ හි පිහිටා ඇත. ගෘහස්ථ ආවරණ නූල් යන්ත්‍රයේ ප්‍රධානියා ලෙස පෙනී සිටීම.